Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2019

darkness2

May 03 2019

darkness2
8543 b0d6 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiedoskonalosc niedoskonalosc
darkness2
Reposted fromFlau Flau viahurra hurra
darkness2
4709 e251
Reposted frombudas budas viaeterdietylowy eterdietylowy

November 06 2018

darkness2
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viaagp agp
darkness2
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
darkness2
8731 b186 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

November 02 2018

darkness2
5094 714d 390
darkness2
Byłem niedawno na weselu kolegi z liceum i powiem ci szczerze - nie chcę tutaj oczywiście nikogo zdenerwować swoją wypowiedzią - ale czułem się najmłodszy. Taki dwudziestokilkuletni. A tam poważna ekipa, poważne prace, poważne związki, poważne dzieci, poważne rozmowy o polityce, wojnie i kredycie. To wygląda trochę tak, jakby moi koledzy zapomnieli, że mają po trzydzieści kilka lat i milion możliwości przed sobą. Przez rodzinne wydarzenia zdałem sobie ostatnio sprawę, że w życiu mamy tak naprawdę bardzo mało czasu i jak najdłużej trzeba się zachowywać jak szczeniak. Nie mówię: nieodpowiedzialnie i głupio, ale trzeba sobie jakoś generować energię do poznawania nowych rzeczy. Kiedyś Władysław Bartoszewski powiedział piękne zdanie: że żyje tak długo, bo jest ciekawy. Właśnie ta ciekawość, a nie powaga, determinuje do pewnych zachowań - że chcesz iść na koncert, na imprezę, że chcesz kogoś poznać, przeczytać książkę czy obejrzeć film itd.


http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17649508,Piotr___Kedzior___Kedzierski__Dziewczynom_podobaja.html#TRwknd
— Piotr Kędzior Kędzierski
Reposted fromaskman askman viaheavencanwait heavencanwait
darkness2
4918 f522 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viadeinneuerfreund deinneuerfreund
darkness2
6278 4364 390
Reposted fromLane Lane viadeinneuerfreund deinneuerfreund
darkness2
1765 9a3f 390
:3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch vianiezwyykla niezwyykla

November 01 2018

darkness2
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viafrytkatosia frytkatosia
4930 93f9 390
darkness2
Reposted fromgruetze gruetze viafrytkatosia frytkatosia
darkness2
4141 f85d 390
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viafrytkatosia frytkatosia
darkness2
9432 141c 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viafrytkatosia frytkatosia
darkness2
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viafrytkatosia frytkatosia
darkness2
darkness2
5532 60c5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapassingbird passingbird
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl